Wat kent Nederland aan wedstrijden?

Nederland is een van de landen waar triathlon zeer goed is aangeslagen. Nederland heeft ook verscheidene atleten op wereldniveau, met name op de lange afstand.

In Nederland worden jaarlijks circa honderd wedstrijden georganiseerd. Sommige zijn specifiek voor wedstrijdatleten, de meeste staan echter open voor iedereen. De meeste triathlons gaan over de achtste of kwart triathlon (Sprint resp. Olympic Distance). De laatste jaren kent Nederland ongeveer zes halve triathlons (Middle Distance), te weten in Kruiningen, Nieuwkoop, Stein, Aalten, Arcen en Oldeberkoop. Daarnaast kent Nederland één hele triathlon, te weten die van Almere.

Naast de gewone triathlons, die voornamelijk plaatsvinden in de periode van mei tot en met september, worden er ook veel run-bike-runs georganiseerd. Deze vinden veelal plaats voor en na het triathlonseizoen. Ook is er in Nederland een wintertriathlon (lopen-fietsen-schaatsen), altijd begin november in Assen.

Een overzicht van alle wedstrijden op triathlon- en run-bike-run-gebied is te vinden in de wedstrijdkalender op deze site. Aanvullende informatie (inschrijfadressen etc.) is te vinden op de site van de Nederlandse Triathlon Bond.